Informacje praktyczne

Regulamin Akademii Zielonego Puszczyka

Regulamin wydarzeń Stowarzyszenia Zielony Puszczyk (tekst poniżej)

Regulamin wydarzeń Stowarzyszenia Zielony Puszczyk

1. Wycieczki, spotkania lub warsztaty i zajęcia plastyczne mają na celu:
- propagowanie idei aktywnego spędzania czasu
- poznawanie okolicznej fauny i flory
- szerzenie zainteresowania przyrodą już od najmłodszych lat

2. Dzieci mogą wziąć udział w wycieczkach i spacerach tylko pod opieką swojego rodzica/prawnego opiekuna, na zajęciach plastycznych i wydarzeniach stacjonarnych istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką organizatorów (informacja taka zawsze będzie podana w treści danego wydarzenia).

 3. Na wszystkie nasze wydarzenia obowiązują zapisy, poprzez formularz (link zawsze będzie podany na stronie z wydarzeniem) lub e-mail: zielonypuszczyk@gmail.com (w wiadomości podajemy imię i nazwisko uczestnika/uczestników, rok urodzenia dzieci, numer tel. kontaktowego).

4. Na wycieczki należy ubrać się właściwie, uwzględniając warunki pogodowe i teren, po jakim planowany jest spacer. Wycieczka może nie odbyć się np. gdy pada deszcz lub z innych powodów - o czym organizator wcześniej informuje uczestników drogą mailową lub telefoniczną.

5. Na wycieczki nie zabieramy psów, kotów czy innych zwierząt*.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku osób biorących udział w wydarzeniu tylko w celach informacyjnych i reklamowych.
Dane osobowe Uczestników wydarzenia są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz 1182). Dane uczestników są wykorzystywane jedynie w celach związanych z organizacją wydarzenia i nie są udostępniane innym podmiotom.

* nie dotyczy organizatorów i zaproszonych Gości.